Členství

Členství v KPOP jako by je rozděleno na tři „formy“:

  1. Plné členství – jedná se o členství v KPOP ČR z.s. a členství v ISDS ( International Sheep Dog Society – Mezinárodní asociace ovčáckých psů ) Toto „plné členství“ umožňuje chovat psy v rámci plemenné knihy ISDS + různé výhody ze strany KPOP. Pozn.: dle jistých regulí anglické ISDS , nemůže být občan ČR členem ISDS, aniž by dotyčná osoba nebyla zároveň členem asociovaného sdružení v dané zemi, tedy KPOP ČR, z.s..

  2. Statut „Příznivec“ KPOP - jedná se členství „pouze“ pro ČR. Je určeno lidem, kteří chtějí využívat výhod členství v KPOP , ale nechtějí chovat pod ISDS plemennou knihou.

  3. Status „Mimořádné členství“  - členská schůze 2015 odhlasovala statut „mimořádného“ členství. Je určeno lidem, kteří nechtějí využívat výhod plného členství, ale chtějí chovat pod ISDS.

Získat členství (všechny „formy“) je možno po zaslání přihlášky,volnou formou, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Členem klubu se zájemce stává až po schválení přihlášky členskou schůzí (členská schůze se koná vždy jednou za rok obvykle v listopadu či prosinci) a zaplacením příspěvku. (neplatí pro mimořádné členství) Zájemce o mimořádné členství zašle emailem přihlášku s potvrzením o zaplacení příspěvku.

 

Výbor KPOP z.s., při svém jednání 19.2.2021, schválil příspěvky pro rok 2021 ve stejné výši jako pro rok 2020 (dle. Stanov výši příspěvků určuje valné shromáždění, ale za současné situace se nám bohužel zatím nepodařilo shromáždění uspořádat. Výbor tedy mimořádně rozhodl samostatně).

 

 

Členské příspěvky:

Po schválení přihlášky do klubu může být uhrazen členský příspěvek. Příspěvek se skládá z příspěvku pro KPOP (jeho výši vždy odhlasuje valné shromáždění členů) a z příspěvku pro ISDS (jeho výše je nám každoročně oznámena z Anglie začátkem roku, mění se i s ohledem na bankovní kurzy).

Pro rok 2021 – KPOP plné členství 500 Kč        

KPOP mimořádné členství 300 Kč            ISDS - 500 Kč 

Příznivec KPOP hradí pouze členský příspěvek pro KPOP, v případě plného členství se hradí KPOP + ISDS. Mimořádný člen hradí příspěvek KPOP 300 Kč a ISDS 500 Kč.

Za rok 2021 je třeba zaplatit do 10.3.2021

 

Forma úhrady:

 Elektronickou formou - převodem přímo na klubový účet č. 2476399001/5500. Jako variabilní symbol může být použito rodné číslo nebo IČO + do poznámek jméno plátce(výpisy z účtu jsou veřejně přístupné - pokud bude plátce z jakéhokoliv důvodu chtít, aby jeho "identita" nebyla veřejně spojována s KPOP, užije libovolný variabilní symbol a tento potvrdí na klubový email).

K úhradě členských příspěvků do Anglie (pro ISDS) se používá hromadné platby z klubového účtu (zpravidla do konce února příslušného roku). Proto je nutné poslat příspěvek pro ISDS nejdéle do konce února. V případě platby po tomto termínu , se k platbě členského příspěvku připočítá i poplatek za převod na účet ISDS v Anglii ( cena mezinárodní transakce je cca 500,- Kč ).